maanantai 13. tammikuuta 2014

Kokkola on parasta paikan päällä


Sähköisen näkymisen merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan matkailun markkinoinnissa. Me Kokkolan Matkailussa vastaamme tähän haasteeseen. Uudet kotisivumme muokkautuvat sen mukaan miltä alustalta niitä katsotaan. Tablettien, läppäreiden ja kännyköiden aikakaudella näytön responsiivisuus palvelee käyttäjää eli meidän tapauksessamme Kokkolasta kiinnostuneita.

Pelkällä modernilla kotisivulla ei kuitenkaan vielä pärjää. Sen lisäksi olemme panostaneet sosiaalisen median eri sovelluksiin. Visit Kokkola on esillä twitterissä, facebookissa, instagramissa, youtubessa ja pinterestissä. Kuvasovellukset osallistavat kokkolalaisia ottamaan valokuvia kotikaupungistaan, mutta myös turisteja esittelemään kauniita kuvia seudustamme. Kannustamme kaikkia jakamaan kuviaan.

Perinteinen printattu esite on edelleen tärkeä. Visit Kokkola esitteemme on uudistunut. Esitteen koko, kuvat ja sisältö ovat muuttuneet.
Kokkolalainen palkittu graafikko Elina Warsta on suunnitellut uuden visuaalisen ilmeen Visit Kokkolalle. Hänellä on ollut iso rooli myös tämän nettisivun ulkoasussa.

Tämä blogi on uusi tapa olla esillä ja yhteydessä. Pyrimme löytämään kirjoittajiksi mielenkiintoisia henkilöitä, joilla kaikilla on linkki Kokkolaan. He kertovat miksi Kokkola on ehdottomasti tutustumisen arvoinen matkakohde.

Älkää pelkästään nauttiko Kokkolasta virtuaalimaailmassa. Tulkaa kokemaan kaupungin henki, historia, kulttuuri, tapahtumat, ihmiset, meri ja luonto paikan päälle.Kom och upplev Karleby på plats


Elektroniskt material har fått allt större betydelse och betydelsen kommer att öka inom turismmarknadsföringen. Vi i Karleby Turism antar denna utmaning. Våra nya webbsidor formar sig efter apparaten som används. I surfplattors, bärbara datorers och mobilers tidevarv betjänar en responsiv skärm användaren, alltså i vårt fall dem som är intresserade av Karleby.

Enbart med en modern webbplats kommer man inte långt. Därtill har vi satsat på olika tillämpningar inom social media. Visit Kokkola finns på Twitter, Facebook, Instagram, Youtube och Pinterest. Bildprogram inspirerar karlebybor att ta foton av sin hemstad, men också turister lockas att lägga ut vackra bilder av våra hemtrakter. Vi uppmuntrar alla att dela med sig av sina foton.

Den traditionella tryckta broschyren är fortfarande viktig. Vår broschyr Visit Kokkola har genomgått en uppfräschning. Broschyrens storlek, bilder och innehåll har ändrats.

Belönade grafikern Elina Warsta från Karleby har gett Visit Kokkola ett nytt visuellt utseende. Hon har också haft en stor roll då det gäller denna webbsidas utseende.

Denna blogg är ett nytt sätt att presentera sig och hålla kontakten. Vi vill hitta intressanta personer med anknytning till Karleby till bloggskrivare. De kan berätta varför det absolut lönar sig att bekanta sig med Karleby.

Njut inte enbart av Karleby i den virtuella världen. Kom och upplev stadens anda, kultur, historia, evenemang, människor, havet och naturen på plats.


Kokkola should be experience on site


The importance of taking advantage of electronic medias has increased significantly and its significance will increase further in tourism marketing. We at Kokkola Tourism accept this challenge. Our new website conforms to the device being used. In the era of tablets, computers and smartphones the screen responsiveness serves the user, i.e. in our case those whp are interested in Kokkola.

But just having a modern website doens´t cut it anymore. In addition to our website, we´ve also focused on various social media apps. Visit Kokkola is on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube and Pinterest. Picture sharing apps has inspired our residents to take photos of their hometown, but also tourists have been inspired to share their beautiful pictures of our town. We encourage everyone to share their photos.

Our traditional printed brochure is still important. The Visit Kokkola brochure has undergone a facelift. The size and content of the brochure as well as the images have changed.

Elina Warsta, an awar-winning graphic designer from Kokkola, has given Visit Kokkola its new visual appearance. She´s also had a big role when it comes to the appearance of our website.

This blog is new way to get exposure and to keep in touch. We´ll try to get interesting people, who have some kind of connection to Kokkola, to write on our blog. They´ll tell you why Kokkola is a great place to visit.

Don´t just enjoy Kokkola in the virtual world. Come and experience the city´s spirit, culture, history, events and people, as well as the sea and nature on site.


Tervetuloa - Välkommen - Welcome!

Jaska Pensaari
Toimitusjohtaja - VD - Manager
Kokkolan Matkailu Oy - Karleby Turism Ab - Kokkola Tourism Ltd