maanantai 20. maaliskuuta 2017

Kokkolan saaristomatkailuselvityshankkeessa "kaivettiin" esille reittejä ja polkuja

Kokkolan saaristomatkailuselvitys -hankkeen (15.8.2016-28.2.2017) puitteissa selvitettiin miten saisimme merellisyytemme ja rannikon erityispiirteet paremmin matkailijoiden ja alueen asukkaiden hyödynnettäväksi ja nautittavaksi. Hankkeen aikana projektipäällikkö Mari Keiski jalkautui rannikolle, ja kulki läpi mahdolliset kohteet ja reitit hyödyntäen samalla kuntalaisten paikallistuntemusta.
 
Eri kohteita kirjattiin yhteensä 67 kpl, retkeilyreittejä ja luontopolkuja 12 kpl, pyöräilyreittejä 5 kpl ja GPS-koordinaatteja kirjattiin useampi sata. Matkailualan toimijoilta, seuroilta, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä kyseltiin heidän kokemuksistaan ja toivomuksistaan eri alueista. Samalla saatiin hyviä vinkkejä eri kohteista ja kuultiin paljon mielenkiintoisia tarinoita.
 
"Valmiita matkailualan yrityksiä - jotka toimivat saaristossa hankealueella - on todella vähän. Hienoa oli kuitenkin huomata, miten hankkeen aikana intoa, useampia loistavia ideoita ja suunnitelmia syntyi niin vanhoille kuin uusillekin aloitusta suunnitteleville matkailualan yrityksille", Mari Keiski kertoo. "Eri yhdistykset lähtivät myös hyvin mukaan, ja heidän kanssaan suunniteltiin eri alueiden matkailullisia mahdollisuuksia", Keiski jatkaa. Sekä yritysten että yhdistysten kanssa suunnitelmia vietiin eteenpäin jo hankkeen aikana KOSEKin yrityskehittäjän avulla, ja työ heidän kanssaan jatkuu edelleen.
 
Yhteistyö eri matkailualan yrittäjien ja organisaatioiden kesken oli yksi hankkeen tavoitteista, ja se saavutettiin hyvin. Sekä eri matkailualan toimijoita, että kyläyhteisöjä saatiin puhaltamaan yhteen hiileen ja kehittämään omaa toimintaa yhdessä. Uusia ideoita usean toimijan yhteisistä matkailualan palvelupaketeista syntyi useita, ja monenlaisilla eri kokoonpanoilla. Näiden palvelupakettien kehittäminen toimiviksi kokonaisuuksiksi jatkuu seuraavissa jatkohankkeissa.
 
Projektipäällikkö Mari Keiski toteaa hankkeen olevan hyvä ja tarpeellinen aloitus rannikkomme matkailulliseen hyödyntämiseen, sekä erinomainen työkalu tuleviin jatkohankkeisiin. Tarpeelliseksi nähtiin myös vastaavanlainen kartoitus koskien koko Keski-Pohjanmaata, jolloin koko alue saataisiin yhdistettyä yhtenäiseksi matkailualueeksi ja luotua yhteinen matkailureitti.
 
Hankkeen loppuraportin voi käydä lukemassa VisitKokkolan nettisivujen www.visitkokkola.fi  Media-kohdan takaa avautuvasta pdf-tiedostosta tai klikkaamalla tästä. Raportin voi pyytää myös suoraan Mari Keiskiltä.
 
 
Lisätietoja:
Mari Keiski, projektipäällikkö, puh.044 7809 715, mari.keiski@kokkola.fi